SPORT & SPEL
SPORT AT SCHOOL

Opbouw van de workshop
De docent stelt zich voor, legt uit wat de bedoeling van de workshop is. Start met een warming-up, legt de spelregels uit . Vervolgens gaat de groep lekker aan de slag. Ons doel is om alle leerlingen zoveel mogelijk aan het bewegen te houden. De diverse activiteiten volgen elkaar in rap tempo op. Korte pauze is inbegrepen.

Doelgroep
Beschikbaar voor alle groepen van school.
Wij passen het niveau aan de leerlingen aan en differentiëren waar nodig.

Duur van de activiteit
Gemiddeld is de duur van de activiteit 45 à 60 minuten.

Benodigdheden/locatie
Bij voorkeur een speellokaal of gymzaal. Een ruim lokaal dat vrij gemaakt kan worden is een optie. Wij zorgen voor de geluidsapparatuur voor de workshop. Materialen als lintjes, ballen, pittenzakken, hoepels en blokjes zijn handig om te gebruiken.


Kosten
De kosten hangen af van de door jullie gegeven opdracht.

Doelstelling/leerdoelen
Tijdens een workshop Sport & Spel hebben de kinderen;

  • Geleerd om goed samen te werken
  • Geleerd plezier te maken en energie op te doen (hierbij rekening houdend met eigen uithoudingsvermogen)
  • Geleerd zich competitief op te stellen
  • Geleerd te spelen in een team
  • Geleerd om te gaan met winst/verlies
  • Geleerd om te gaan met eigen (on)mogelijkheden en die van anderen